Hörselboken stängs ner 24 september och ersätts av en ny webbsida, Stödmaterial Hörselnedsättning. Ni kommer dirigeras om automatiskt till den nya sidan from 24 september.

Hörselnedsättning - vad innebär det?

Vi hoppas att du som använder Hörselboken skall finna uppslag som kan ge personer med hörselnedsättning större medvetenhet, stärkt identitet och trygghet.

Därigenom kanske de kan se sig själva som informatörer till andra icke hörselskadade och skapa förståelse kring hörselhandikappet.

Vi vill också poängtera vikten av att personer med hörselnedsättning får träffa andra i samma situation, unga såväl som vuxna.

Faktadel

Vänder sig till dig som är lärare/ handledare eller dig som allmänt söker kunskap om hörsel och hörselskador. Läs mer

 

Handledning

Riktar sig till dig som är lärare/ handledare. Handledningen är uppdelad i kapitel med målbeskrivning och tips. Läs mer

 

Arbetsblad

Metodanvisningar som riktar sig till eleven/kursdeltagaren eller till gruppen. Läs mer | Arbetsplan (891Kb)
Arbetsblad 1-32 (7,9Mb)

Länkar

Bra länkförråd till allt möjligt relevant om hörselskador och hörselnedsättning. Läs mer


Pedagogiska tips

Pedagogiska tips för personal i förskola, skola och fritidshem.
PDF (118Kb)

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer
En folder med information till dig som tar emot elev med hörselnedsättning.
PDF (1,6Mb)

Videofilmer och videointervjuer

Ljudmiljö i skolan

Buller hotar inlärningen i skolan - vad betyder ljudmiljön för lärandet?
Speltid 5:07 min

Se fler filmer om tvåspråkighet

Viktigt att tänka på, när man undervisar en elev med hörselnedsättning?

Anna-Karin Hedlund lärare på RGD/RGH delar med sig.
Speltid: 17:07 min
Se fler filmer för pedagoger inom hörselområdet

Se alla uppdateringarSenaste uppdateringar

Filmer

Vi har gjort filmerna möjliga att spela
upp på surfplattor och smartphones.
Se filmerna

Ljudmiljö i skolan

Buller hotar inlärningen i skolan - vad betyder ljudmiljön för lärandet?
Se filmen

På samma våglängd

"På samma våglängd" är en film med tillhörande textmaterial som tydliggör akustikens, pedagogikens och hörteknikens betydelse för en god lärmiljö för barn, unga och vuxna med hörselnedsättning. Filmen och texten är en översättning och bearbetning från det norska materialet "På bölgelengde". Se filmen

Om tvåspråkighet

Vad innebär tvåspråkighet och nya filmer om tvåspråkighet.
Om tvåspråkighet | Se filmer

Min hörsel

Nya filmer för pedagoger inom hörselområdet Se filmer

Framgångsfaktorer

En folder med information till dig som tar emot elev med hörselnedsättning. Finns att ladda ner här för utskrift.

Länkar uppdaterade

Gå vidare till Länkar

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan

Se filmen | Speltid: 4:50 min
Se fler filmer om tvåspråkighet

Se större | Ladda ner direkt (program) Handalfabet som typsnitt

Typsnitt
Nyhetstecken Praktiska tips