Du är här:// Startsidan / Faktadel

Faktadel

Faktadelen vänder sig till dig som är lärare/handledare eller dig som allmänt söker kunskap om hörsel och hörselskador och refererar till motsvarande kapitel i handledningen.

Örats anatomi

Örat i genomskärning

Hörsel och balansorganen är de sinnesorgan som bildas först. Redan under tredje fosterveckan börjar innerörats utveckling. Läs mer

Hörselskador

Kvinna lyssnar på talande flicka.

Hörselskador kan vara: förvärvade under fosterlivet ,förvärvade under förlossningen, medfödda, ärftliga eller uppkomna senare i livet... Läs mer

Ljud

Ljudstyrka

Begreppet ljud kan ges två olika definitioner beroende på sammanhang. Läs mer

Hörselmätning

Tonaudiogram

Det finns en mängd olika metoder att mäta vår hörsel. Val av mätmetod kan till exempel bero på ålder, grad av hörselnedsättning och eventuella sjukdomar hos individen. Läs mer

Talavläsning

Flicka avläser en annan flickas tal

Vad menas med talavläsning? Att avläsa tal betyder att hörsel- och synsinnet används samtidigt. Gissning och även andra mentala förmågor krävs för att förstå tal. Läs mer

Kommunikation

Hand tecknar A, B och C

Teckenspråket (tsp) är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad och det är helt skilt från svenska språket. Det går inte att använda båda språken samtidigt. Läs mer

Tekniska hjälpmedel

Flika med CI implantat

Det första människor tog till när de behövde förstärkning av ett ljud var helt enkelt att kupa sin hand och placera den bakom örat. Läs mer

Tolkservice

Kvinna med mikrofon pratar med två flickor

Både hörande, hörselskadade, barndomsdöva, vuxendöva och dövblinda kan behöva tolk för att kunna kommunicera med andra. Läs mer

Skola och fritid

Barn på skolgård

Eleverna har rätt till en skolplacering som ger dem möjlighet att utifrån egna förutsättningar och behov tillgodogöra sig undervisningen och fungera i socialt samspel med sina kamrater och lärare. Läs mer

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan