Du är här:// Startsidan / Faktadel / Hörselmätning / Klinisk tolkning

Hörselmätning

Klinisk tolkning

Tonaudiogrammet ger viktig information om vilken typ av hörselskada det gäller. När luft- och benledningströsklarna sammanfaller är detta tecken på att skadan är sensorineural: skadan finns i cochlean eller högre upp. Men om benledningströsklarna är normala medan luftledningströsklarna är nedsatta innebär detta att det är en ledningsskada. Det finns även så kallade kombinerade skador, då både benlednings- och luftledningströsklarna avviker från det normala men luftledningen är sämre än benledningen. Tonaudiogrammets form ger ofta kompletterande diagnostisk information. En horisontell kurva, det vill säga ungefär lika stor hörtröskelpåverkan över hela frekvensområdet, är ofta förknippad med ledningshinder.

Större nedsättning i diskant än i bas är typisk för en sensorineural skada - ex.bullerskada.

En kurva som visar störst nedsättning i mellanfrekvenserna, en så kallad "hängmatta", är typisk för en sensorineural skada med ärftlig bakgrund, hereditet. Det finns undantag från ovanstående. Otoskleros, Ménières sjukdom och ponsvinkeltumörer är några exempel. Säker diagnos kräver att fler undersökningsmetoder än tonaudiometri utförs.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan