Du är här:// Startsidan / Faktadel / Hörselmätning / Talaudiometri

Hörselmätning

Talaudiometri

Talaudiometri mäter en persons förmåga att, via lurar, uppfatta tal. Rutinundersökningarna som förekommer är:

  • hörtröskel för tal, HTT
  • maximal taluppfattning
  • obehagsnivå för tal.
  • tal i brus

Man sitter även vid dessa mätningar i en ljudisolerad box och mätpersonalen sitter utanför. Resultatet förs ned på audiogramblanketten. Med hjälp av en talaudiometer fastställs hörtröskeln för tal, HTT. Denna tröskel är den ljudnivå, där man uppfattar 50% av ett antal tvåstaviga ord. En persons maximala taluppfattningförmåga mäts också, det vill säga kapaciteten att uppfatta tal. Testpersonen får då lyssna till ett stort antal enstaviga ord. Andelen rätt uppfattade ord angiven i procent utgör personens maximala taluppfattningförmåga.

Dessa mätningar är svåra att göra med personer med grava hörselnedsättningar och med små barn, då barnen kan ha problem med att förstå instruktionerna. Talaudiometri kan också göras i brus.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan