Du är här:// Startsidan / Faktadel / Hörselmätning / Talbananen

Hörselmätning

Talbanan

Talbananen

Talbananen visar var talljuden är belägna i audiogrammet. I audiogrammet ovan visas talljudens styrka på en meters avstånd från talaren och vid normal talstyrka. Talet finns inom frekvensområdet 125 - 8000 Hz.

Vokalerna är starkare än de flesta konsonanter och dessutom ofta mer lågfrekventa. En speciell grupp konsonanter, de s.k. frikativorna (f, sj, tj och s) ligger högst i frekvens och brukar därför vara de första ljud som försvinner vid åldersbetingade hörselnedsättningar och bullerskador vilka båda drabbar diskantområdet.

"En förenklad bild av de svenska talljuden" i rubriken innebär att talljuden inte redovisas i detalj med alla sina karaktäristiska delar, formanter, utan har fått en placering där de har sin tyngdpunkt i frekvensområdet. Man får därför vara försiktig med tolkningen av hur en person med hörselnedsättning uppfattar talet då den individuella hörtröskeln har stor betydelse för talljudsuppfattningen. Dessutom är det så att intilliggande talljud påverkar varandra, så att ett högfrekvent frikativt ljud, som i sig inte är hörbart för en viss hörselnedsättning, kan uppfattas genom att man hör påverkan på intilliggande vokalers formanter (s.k. formantböjningar).

I vardagen kan förmåga att höra tal påverkas av bakgrundsbuller. Det kanske allra svåraste bakgrundsbullret är det som bildas när många talare vistas i ett rum och talar samtidigt. Faktorer som är viktiga för att underlätta taluppfattning i svåra miljöer är god akustikbehandling, samtalsdisciplin och utnyttjande av två öron (=dubbla hörapparater). Ju kraftigare hörselnedsättning desto större behov av störningsfritt lyssnande.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan