Du är här:// Startsidan / Faktadel / Hörselmätning / Tonaudiometri luftledning

Hörselmätning

Tonaudiometri luftledning

Vid luftledningsmätning används hörtelefoner av en typ som ligger tätt an mot ytterörat. Ljudet leds den normala vägen in via hörselgången och mellanörat till innerörat. Resultatet av mätningen skrivs ned på en audiogramblankett, som visar de olika hörtrösklarna för respektive frekvens. De symboler som betecknar tonaudiometri luftledning är: blå X = vänster öra och röd O = höger öra. Dessa symboler sammanbinds med linjer så att det bildas en kurva.

Tonaudiogram

Fler audiogram:

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan