Du är här:// Startsidan / Faktadel / Hörselskador / Tinnitus/öronsus

Hörselskador

Tinnitus/öronsus

Det finns två former av tinnitus: objektiv och subjektiv tinnitus.

Objektiv tinnitus

Objektiv tinnitus är ett ljud som kan uppfattas eller registreras utifrån, vanligtvis kan ljudet härledas från en kärlmissbildning.

Subjektiv tinnitus

Subjektiv tinnitus är den helt dominerande formen. Det är ett ljud som upplevs av individen men går ej att registrera. Det är ett fenomen som då och då upplevs av alla människor, även om det inte föreligger någon hörselskada. Besvärande tinnitus är vanligare hos personer med sensorineurala hörselnedsättningar än hos de med hörselnedsättning orsakad av ledningshinder. Tinnitus kan upplevas mycket olika, till exempel som knäppningar, sus, borrljud och vattenfall. Alla åldersgrupper kan drabbas, men allmänt kan sägas att det är mycket sällan som barn spontant berättar om sin tinnitus. En teori är att barn med medfödda eller tidigt förvärvade hörselnedsättningar genom naturlig adaption blir vana vid sin eventuella tinnitus och betraktar det som ett normalt fenomen.

Det vanligaste besväret som anges av personer med besvärande tinnitus är problem med att somna och den irritation och störning som ett ständigt närvarande opåverkbart ljud utgör. Andra problem är uppfattningssvårigheter och olika psykosomatiska problem. Behandlingarna kan vara medicinska, akustiska eller psykologiska, och det är inte ovanligt att personer med svår tinnitus prövar flera olika behandlingar. Läs mer (pdf, 35 kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan