Du är här:// Startsidan / Faktadel / Kommunikation / Svenskt teckenspråk

Kommunikation

Svenskt teckenspråk

Lite om det svenska teckenspråket

Speltid 15:04 min
Lär dig mer om det svenska teckenspråket. Av Brita Bergman, professor i teckenspråk

Teckenspråket (tsp) är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad och det är helt skilt från svenska språket. Det går inte att använda båda språken samtidigt. Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser.

Att använda teckenspråk innebär ett särskilt sätt att kommunicera. Regler för turtagning och återkoppling är annorlunda än i talade språk.

Teckenspråket är barndomsdövas första språk. Ibland kallas det "dövas modersmål", fastän det är modersmål i egentlig mening endast för döva som har döva, teckenspråkiga föräldrar. Genom ett riksdagsbeslut 1981 erkände Sverige som första land i världen teckenspråket som ett fullvärdigt språk och som dövas "modersmål". Därigenom fick döva rätt till tvåspråkighet, och specialskolan och riksgymnasiet för döva blev tvåspråkiga skolor med teckenspråk som undervisningsspråk och skriven svenska.

Teckenspråket är inte internationellt, utan varje språkområde har sitt eget teckenspråk med egen grammatik, eget ord-/teckenförråd och i viss mån egna kulturella drag.

Teckenspråk saknar skriftspråk. Video, dvd och data är teckenspråkets papper och penna.

Ladda ner Handalfabetet som typsnitt

Du kan fritt ladda ner denna version av Handalfabetet på hårddisken och använda som typsnitt i ditt ordbehandlingsprogram. Det följer också med ett övningsprogram för träning av handalfabetet. Program (exe installationsfil)

A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z Å Ä
Ö      

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan

Svenska teckenspråkets handalfabet