Du är här:// Startsidan / Faktadel / Kommunikation / Tecken som stöd

Kommunikation

Tecken som stöd

Tecken som stöd (TSS) är inget språk utan svenska med teckenstöd. Det är ett kommunikationssätt, som kännetecknas av att man talar svenska och samtidigt tecknar som stöd för avläsningen. Tecknen hämtas från svenskt teckenspråk, men inga nya eller omformade tecken finns med och heller inga böjningsändelser. I TSS behöver inte varje svenskt ord återges med ett särskilt tecken. Oftast tecknas enbart de betydelsebärande orden i en mening. Man använder heller inte teckenspråkets grammatik.

Många vuxendöva eller personer med grav hörselnedsättning lär sig TSS och en ny väg till kommunikation öppnar sig.

Att man väljer att lära sig TSS istället för de dövas teckenspråk har flera olika förklaringar, bl.a. att man vill hålla kvar sitt eget modersmål - svenskan - som vuxendöv. Man kommer att fortsätta att tänka, tala och skriva på svenska även om man inte längre kan höra röster. TSS är idag erkänt som den kommunikationsform som passar vuxendöva och deras anhöriga bäst.

TSS-kurser finns på vissa folkhögskolor och studieförbund och inom hörselvården. Både HRF och VIS anordnar kurser i TSS.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan