Du är här:// Startsidan / Faktadel / Kommunikation / Tvåspråkighet

Kommunikation

Tvåspråkighet avseende svenskt teckenspråk och svenska

Att vara tvåspråkig innebär att man kan använda språken separat i skilda situationer och att man kan växla mellan språken utifrån behov och situation. Att vara tvåspråkig innebär även att man har en känsla för när det ena respektive det andra språket bör användas.

Ett barn som inte kan uppfatta eller producera talat språk måste få tillgång till teckenspråket för kommunikation. Svenska är samhällets gemensamma språk, därför måste barnet få lära sig svenska i skriven form. Även barn med nedsatt hörsel som i första hand använder talat språk, kan ha stor nytta av teckenspråk.

En person som kan kommunicera på både teckenspråk och talad svenska har möjlighet att välja språk efter situation. Valfriheten blir dessutom större i och med att teckenspråkstolk kan användas, till exempel vid studier. Alltså bidrar tvåspråkigheten till ökad tillgänglighet.

Språkmiljön är den viktigaste faktorn för barns språkutveckling. Förekommer språken i för liten utsträckning eller om språkmiljön är torftig, inverkar det negativt. Barn och ungdomar lär och utvecklar språk genom samspel i vardagen. Elever med nedsatt hörselfunktion som använder tal, behöver ständig ljud- och språkstimulans för att upprätthålla och utveckla hörselsinne och språk.

Att ha ett språk som man klarar att diskutera på gör det lättare att ta till sig nya språk. Forskning har visat att man kan utveckla flera språk samtidigt. Teckenspråket stöder barnets utveckling i både skriven och talad svenska. Att kunna teckenspråk ger en trygghet när hörseltekniska lösningar inte räcker till. Behovet av teckenspråk kan variera över tid. Att få möjlighet att lära sig teckenspråk tidigt i livet kan skapa förutsättningar för större delaktighet i och med att man till exempel kan använda teckenspråkstolk vid behov. Energin som annars går åt till att försöka höra vad som sägs kan då istället läggas på att ta in kunskap eller information.

Många unga med hörselnedsättning pekar på vikten av att kunna både svenska och svenskt teckenspråk. Det ger ökade möjligheter att nå målen för studier och bättre förutsättningar till delaktighet i arbetslivet. För att understryka betydelsen av att både kunna svenska och teckenspråk har språkekvationen "Svenska+ teckenspråk= delaktighet" markerats i broschyren, Därför tvåspråkighet.

Länkar

Bra att veta-foldrar

Intresseorganisationernas folder

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan