Du är här:// Startsidan / Faktadel / Kommunikation / Tvåspråkighet / Filmer

Kommunikation

Tvåspråkighet - Filmer

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan

Speltid 04:50 min

Kalles skoldag - i tvåspråkighetens tecken

Speltid 05:56 min

Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Speltid 13:08 min
Professor emerita Kristina Svartholm föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning. Huvudrubrikerna handlar om råd och stöd till föräldrar, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk samt skolans roll för tvåspråkighet. Filmen vänder sig främst till professionella och föräldrar.

Att få äga två språk - svenskt teckenspråk och svenska

Speltid 7:27 min
Carin Roos har forskat kring den tidiga språkutvecklingen hos barn som är döva eller har hörselnedsättning. Hon poängterar vikten av att komma igång med språkutvecklingen tidigt, oavsett språk, för den kognitiva utvecklingens skull. Hon avfärdar flera myter om teckenspråk. Det är till exempel en myt att teckenspråk skulle störa talspråksutvecklingen. Talade och tecknade språk processas på samma plats i hjärnan vilket stöder tesen att - Språk stöder språk.

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria

Speltid 5:14 min
Vi får här möta Maria Norberg jobbar som egen företagare. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk.

För att spela upp filen direkt från Hörselboken krävs en snabb uppkoppling till Internet.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan