Du är här:// Startsidan / Faktadel / Ljud

Ljud

Begreppet ljud kan ges två olika definitioner beroende på sammanhang. I fysikalisk bemärkelse innebär ljud mekaniska svängningar i ett elastiskt medium, som kan vara i form av gas, vätska eller fast form - ljudvågor. Ljud uppstår när ett föremål eller en kropp börjar svänga i luften. Detta leder till förtätningar och förtunningar av luftpartiklarna. Vågrörelserna som bildas i luften kan liknas vid de ringar vi ser på vattenytan när en sten har kastats i. Dock används begreppet ljud ofta med en mera avgränsad innebörd, relaterad till människans hörsel. Ofta beskriver vi olika slags ljud med ord som till exempel starka-svaga, mörka-ljusa, bas- diskant och låga-höga toner.

Innehållsförteckning till detta kapitel

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan