Du är här:// Startsidan / Faktadel / Ljud / Decibel

Ljud

Decibel, dB - svaga respektive starka ljud

Ljudets styrka beror på hur stora ljudvågorna/svängningarna i luften är. Vid stora ljudvågor uppfattas ljudet som starkt och vid små ljudvågor som svagt. När det gäller ljudintensitet finns också en nedre gräns för vad vi kan uppfatta, hörtröskeln, men däremot är det svårare att fastställa en övre gräns. Den ljudintensitet där ljudförnimmelsen övergår till smärta benämns som smärtgräns. Smärtsamt starka ljud är ganska sällsynta i naturliga sammanhang, men de är inte ovanliga i vår tekniska miljö, till exempel dånet från en jetmotor, knallen från ett gevär eller ljudet från en högtalare. När vi talar om ljudstyrka, talar vi ofta om starka respektive svaga ljud. Ljudstyrkan mäts i enheten decibel (dB), vilket är en logaritmisk skala som är lämpad för att hantera de stora ljudstyrkevariationer som örat kan hantera. (se fig.)

Skala ljudstyrka och frekvens

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan