Du är här:// Startsidan / Faktadel / Ljud / Frekvens

Ljud

Frekvens, bas- respektive diskantljud

Tonhöjden mäts i enheten Hertz (Hz), där en Hz motsvarar en svängning per sekund. Få svängningar per sekund ger ett mörkt lågfrekvent basljud och många svängningar ger ett ljust högfrekvent diskantljud. Svängningar under 20 Hz benämns som infraljud och svängningar över 20 000 Hz ultraljud. Varken infraljud eller ultraljud kan uppfattas med hörseln av människor, men det utesluter inte att vi kan påverkas av dem. Infraljud förekommer bland annat i maskinkonstruktioner och kan orsaka vibrationer som i sin tur alstrar hörbara ljudvågor. Ultraljud används till exempel inom sjukvården vid behandling och diagnostisering. Vissa djur hör betydligt högre frekvenser än människor. Fladdermöss hör upp till ca 80 000 Hz och delfiner upp till ca 100 000 Hz. Höga frekvenser fortplantar sig mycket lätt i vatten. Vissa forskare påstår att delfiner kan kommunicera med varandra på hundratals mils avstånd.

  Ljudnivå i db(A) Ljudkälla
--------------- -- 0 -- ----- Hörtröskel --------- ---------------
  10 Löv Prassel av löv
  20   Viskning
  30 Radio Innemiljö
  40   Dämpad radio
  50 Samtal Lågmält samtal
  60   Vanligt samtal
  70 Personbil Personbil
  80   Starkt trafikerad väg
  90 Lastbil Tung lastbil
  100 Motorsåg Motorsåg
  110
Bergborr
  120   Propellerplan
Fingrar i öronen ----- --- Smärtgräns---- ---------------
  130   Nithammare
  140 Flygplan Jetmotor

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan