Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Behov för elever med hörselnedsättning

Skola och fritid

Behov för elever med hörselnedsättning

Eleverna har rätt till en skolplacering som ger dem möjlighet att utifrån egna förutsättningar och behov tillgodogöra sig undervisningen och fungera i socialt samspel med sina kamrater och lärare. Det är viktigt att planeringen för barnets skolgång börjar i god tid före skolstart. En kontinuerlig information om vilka olika möjligheter till skolgång som finns är nödvändig och bör ges till både eleven och föräldrarna, eftersom behoven kan förändras och ett omval av skolform kan vara nödvändig. Val av gymnasieskola föregås alltid av informationstillfällen och studiebesök.

En elev med hörselnedsättning har vanligtvis behov av

  • god akustisk skolmiljö
  • anpassad gruppstorlek
  • medveten och kunnig skolpersonal
  • tillrättalagd metodik, kommunikativa strategier i arbetssätt och undervisningsstruktur
  • hörapparat och/eller andra tekniska hjälpmedel
  • egen kunskap och insikt om sin kommunikativa förmåga
  • teckenspråksundervisning
  • tillgång till teckenspråklig miljö
  • gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning.
  • välinformerade kamrater
  • kunskaper om dövas/hörselskadades levnadsvillkor i ett livsperspektiv.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan

Vad var det du inte hörde?

Rapport om hörteknik och dess användning i skolan.

Vad var det du inte hörde

Nedladdningsbart material (PDF)