Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Fritiden

Skola och fritid

Fritiden

Intresseorganisationerna, ibland kallade brukarorganisationerna, erbjuder personer med hörselnedsättning och dövhet sitt stöd och anordnar aktiviteter av olika karaktär. På många ställen ordnas kvällsaktiviteter med musik, video, disco och kurser av olika slag, t.ex. teckenspråk, ledarskap, musik och idrott. Flera intresseorganisationer anordnar även läger.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan