Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Gymnasieskolor

Skola och fritid

Gymnasieskolor

I Örebro finns riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Skolan tar emot elever från hela landet och erbjuder flera alternativ till boende för icke-örebroare. Skolan erbjuder de flesta av gymnasieskolans program, fördelade på tre olika skolenheter.

Riksgymnasiet för hörselskadade elever, RGH, Box 309 10, 701 35 Örebro

På Tullängsskolan är Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade, Rgysär D/H, lokalt integrerad. Den är Sveriges enda gymnasieskola för ungdomar som är döva/hörselskadade och har en utvecklingsstörning som ger eleven rätt till särskola.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan