Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Hörselklass/särskild undervisningsgrupp

Skola och fritid

Hörselklass/särskild undervisningsgrupp

På vissa ställen i landet kan alternativet hörselklass erbjudas. Några specialskolor har inrättat hörselklasser och på andra platser finns regionala eller kommunala alternativ. Detta betyder för många elever ofta lång väg med taxi eller allmänna kommunikationsmedel till och från skolan. I hörselklassen finns alltid tekniska hjälpmedel, klassrummet är akustiskt välfungerande och lärarna har specialpedagogisk kompetens. Eleverna har mikrofoner på sina bord och bänkar och uppfattar på så sätt både sitt eget, lärarens och kamraternas tal.

Undervisningsspråket i hörselklassen är talad svenska. Man erbjuder teckenspråksundervisning. Klasserna är små, 5-10 elever, vilket gör att man kan arbeta mer individuellt.

Hörselklassen kan erbjuda eleverna en möjlighet att identifiera sig med andra hörselskadade, vilket gör att de blir tryggare och också kan känna sig säkrare i andra grupper och sammanhang.

Den kommunala hörselklassen är en nioårig skolform. Specialskolornas hörselklasser kan ibland vara tioåriga.

Läs mer om hörtekniska hjälpmedel i undervisningen (pdf, 38Kb)

Hörselklasser erbjuds idag bl.a. vid

Silviaskolan, Mellankullagatan 7, 281 49 Hässleholm
Kannebäcksskolan, Bronsåldersgatan 82, 421 63 Göteborg
Vänerskolan, Box 296, 462 23 Vänersborg (specialskola)
Birgittaskolan, Box 6113, 700 06 Örebro (specialskola)
Alviksskolan, Tranebergsvägen 73, 167 45 Bromma
Kristinaskolan, Box 3007, 871 03 Härnösand (specialskola)
Solanderskolan, Tingshusgatan, 943 31 Öjebyn
Pilskolan i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Nya Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30, 214 41 Malmö
Kålgårdsskolan, Stenhuggaregatan 23, 55323 Jönköping
Hagaskolan, Utmarksvägen 1, 90345 Umeå

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan