Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Inkludering

Skola och fritid

Inkludering

Inkludering i skolsammanhang innebär att en elev med t.ex. ett funktionshinder undervisas i en vanlig klass, oftast i sin hemskola. En elev som är inkluderad kan vid behov få stöd av kommunens hörsellärare/speciallärare. I vissa kommuner kan flera elever gå inkluderade i samma klass, s.k. gruppintegrering. I den vanliga klassen använder läraren vid behov mikrofon. När hörapparaten är i teleläge hör eleven läraren bra men har svårt att uppfatta kamraternas röster och sin egen röst. Många elever väljer därför att använda teleslingans goda ljudkvalitet endast när det är särskilt viktigt att uppfatta alla ljud, t.ex. i språkundervisning. Klassrummet är akustikbehandlat, men antalet elever i klassen är sällan reducerat med hänsyn till att det finns en elev med hörselnedsättning i gruppen. Många kommuner har särskilda hörselpedagoger anställda. Dessa reser runt till de inkluderade eleverna inom kommunen och stöder dem och deras lärare i arbetet. Hörselpedagogen kan ibland skapa en hörselgruppverksamhet och samlar då flera elever från kommunen mer eller mindre kontinuerligt för att dessa skall få träffa varandra och därmed få möjlighet att känna igen sig i andra med hörselnedsättning.

En elev som obehindrat kan följa undervisningen i en vanlig klass med hjälp av sin hörapparat kan ofta gå i sin hemskola. En förutsättning är förstås att den sociala inkluderingen där fungerar.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan