Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Intresseorganisationer för döva och hörselskadade

Skola och fritid

Intresseorganisationer för döva och hörselskadade

Förening Förkortning Tidskrift
Hörselskadades Riksförbund HRF Auris
Unga hörselskadade UH Rabalder
Sveriges Dövas Riksförbund SDR Dövtidningen
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF Dövtidningen
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn DHB DHB-Dialog
Intresseföreningen för barndomshörselskadade IBH  
Föreningen Sveriges Dövblinda FSDB Kontakt med FSDB
Dövblind Ungdom DBU DBU-bladet
Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer FHDBF Riks  
Riksförbundet för barn med Cochlea Implantat   Barnplantabladet
Vuxendöva i Sverige VIS Tidningen för vuxendöva
Artister och musiker mot tinnitus AMMOT  

Barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet tillbringar naturligtvis sin fritid ungefär som hörande i samma åldrar. Fritidsintressena är som för hörande varierande. För många är dock behovet att träffa andra med samma funktionshinder stort. Detta gäller inte minst de integrerade eleverna. För dem kan det vara särskilt viktigt att ha förankring i någon intresseorganisation. En elev med lång resväg mellan hem och skola kan vara i behov av kontakt med kamrater hemmavid. Han eller hon kan ha stor glädje av att vara med i någon klubb eller förening för hörselskadade i hemkommunen. Döva elever har oftast sin förankring i grupper där kommunikationen sker på teckenspråk. Dövföreningarnas verksamhet betyder därför mycket för dem.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan