Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Skola för elever med hörselnedsättning/dövhet

Skola och fritid

Skola för elever med hörselnedsättning/dövhet

Eleverna har möjlighet att välja mellan olika skolalternativ:

  • vanlig klass, s.k. individualintegrering/inkludering
  • särskild undervisningsgrupp, s.k. hörselklass
  • specialskola för döva och hörselskadade
  • riksgymnasieskola för hörselskadade och döva RGD/RGH
  • riksgymnasiesärskola för hörselskadade och döva.

Valet görs utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar och i synnerhet utifrån vilket språk som är elevens första språk, talad svenska eller teckenspråk.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan