Du är här:// Startsidan / Faktadel / Skola och fritid / Specialpedagogiska skolmyndigheten/råd och stöd

Skola och fritid

Specialpedagogiska skolmyndigheten/råd och stöd

Ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn.

I uppdraget ingår att:

  • anordna och medverka i kompetensutveckling
  • sprida information till skolhuvudmän och föräldrar
  • bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet
  • främja och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan