Du är här:// Startsidan / Faktadel / Talavläsning

Talavläsning

Vad menas med talavläsning? Att avläsa tal betyder att hörsel- och synsinnet används samtidigt. Gissning och även andra mentala förmågor krävs för att förstå tal. Normalhörande utnyttjar talavläsning i bullriga miljöer. För personer med hörselnedsättning är talavläsningen ett mycket viktigt komplement till hörapparaterna.

Talavläsning är inte bara läppavläsning utan kompletteras också av inkommande ljud från den hörsel som finns kvar. Personer med grav hörselnedsättning har stöd av förstärkta hörselrester i en avläsesituation. I avläsesituationen dominerar antingen syn- eller hörselinformationen. För de som haft sin hörselnedsättning sedan barndomen verkar den visuella informationen dominera, vilket kan bero på att synintrycket spelat en större roll vid språkinlärningen för dem jämfört med de normalhörande. (Tillberg 1996)

En utredning (Risberg-Lubker 1978) visar att förståelsen av tal ökar betydligt om personen med hörselnedsättning har tillgång till både hörsel och syn samtidigt. Den anger att 6% förståelse med hörselns hjälp och 1% med synens hjälp, ökar till 45% när hörsel och syn samarbetar som bäst.

Det är bara cirka en tredjedel av språkljuden som är synliga, men personer med hörselnedsättning har stor nytta av att känna igen dem. Vokalerna kan ses ganska lätt, medan konsonanterna ofta vållar problem. Några av konsonantljuden bildas så långt in i munnen, att de praktiskt taget är osynliga. Till exempel är det i ordet "kalla" svårt att se ljudet "k", som bildas långt bak i munnen, och ordet kan lika lätt avläsas som "alla". Om man tittar i en spegel och säger orden "bil", "pil" och "mil", ser man knappast någon skillnad på orden.

Exempel på hur en person med grav hörselnedsättning uppfattar ordet "djurgårdsfärjan" genom munavläsning: _ _ U_ _ Å_ _ _ _Ä_ _A_. (Konsonanterna är svåra att avläsa.)

Flicka

Jag har kompisar i skolan som inte har en hörselnedsättning. Dom brukar jag vara med på rasterna. Dom tycker inte heller det märks att jag har nedsatt hörsel. Jag brukar inte ha på mig hörapparaten för den är ganska irriterande, men jag hör bra ändå. Inte helt, men bra i alla fall. Det gör väl inget om man säger va? För det gör väl alla nån gång.

Pojke

Ibland vågar jag inte tala om att jag inte hör. Jag bara nickar och försöker smita så fort jag kan. Hörande tycker antagligen att det är konstigt, men det är svårt att alltid känna sig så utpekad och annorlunda. Jag har sällan chans att förklara, och oftast har jag ingen lust att förklara.

Flicka

Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan: Varför använder du den (hörapparaten) inte? Förr svarade jag alltid att jag inte behöver den. Idag vet jag att jag inte kan svara så, men något annat svar har jag inte.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan