Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tekniska hjälpmedel / Cochlea implantat

Tekniska hjälpmedel

Cochlea implantat

Cochleaimplantat

Cochlea är det medicinska ordet för snäckan och implantat är något som opereras in i kroppen. Cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som består av två delar, en yttre och en inre del. Den yttre delen består av ljudprocessor och en radiosändare. Den inre av en mottagare och elektroder som förs in i cochlean för att stimulera hörselnerven med en elektrisk impuls.

Ett CI består av en mikrofon och en ljudprocessor (1) som bärs bakom örat, precis som en hörapparat. Mikrofonen fångar upp ljud som leds till ljudprocessorn och sedan överförs till radiosändaren (2). Radiosändaren överför ljudet till den inopererade mottagaren (3). Från mottagaren går en tunn stimuleringselektrod (4) som förs in i snäckan. Elektroden stimulerar hörselnerven med de elektriska signaler som mikrofonen fångat upp, dessa leds via hörselnerven (5) till hjärnan där signalerna tolkas

Cochleaimplantat beskrivning

Målgruppen var från början på 70-talet vuxna som blivit döva men har sedan 90-talet mer fokuserats på barn som blivit döva. Numera opereras över 90% av alla dövfödda barn. Forskning och teknik kring CI är i stark utveckling.

En person med grav hörselnedsättning/dövhet kan med hjälp av sitt implantat i varierande grad uppfatta ljud och utveckla tal och språk. En person med CI har samma behov som en person med hörselnedsättning. Utan CI är de i behov av teckenspråk för sin kommunikation.

Skolvalet för ett barn med CI är högst individuellt och det förekommer en stor debatt kring dessa elevers behov i skolan. Idag återfinns de i alla skolformer.

För en visuell beskrivning av hur ett cochleaimplantat fungerar, se filmen "Så fungerar ett cochleaimplantat" (18Mb)

Så fungerar ett cochleaimplantat

Speltid 2:13 min
Källa: Advanced Bionics
Filmen finns även i .mpg format (18Mb)

Cochleaimplantat - att återskapa ett sinne

Speltid 2:30 min
Källa: Barnplantorna
I samarbete med Barnplantorna visar vi trailern om filmen.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan