Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tekniska hjälpmedel / Övriga tekniska hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel

Övriga tekniska hjälpmedel

Hörapparat är det vanligaste hjälpmedlet för en person med hörselnedsättning. Ibland kan man ha behov av ytterligare hjälpmedel som alternativ eller komplement till hörapparaten. Många hjälpmedel är personliga liksom hörapparaterna och används t.ex. i hemmet. Det kan vara så kallade varseblivningshjälpmedel som kan indikera när dörr- eller telefonsignal ringer. Det kan också vara olika lyssningshjälpmedel som underlättar att höra telefon, radio, TV eller video. Personliga hjälpmedel kan man få via Landstingens hörselvård. Bestämmelserna är tyvärr mycket olika när det gäller tilldelning i olika delar av Sverige. Även om man inte kan få alla hjälpmedel kostnadsfritt bör man kunna få råd via hörselvården om vad som finns, vad som kan vara lämpligt och var det kan anskaffas. I den offentliga miljön finns också hjälpmedel som underlättar att uppfatta t.ex. i en kyrka, biograf, teatersalong etc..

Personliga hjälpmedel för varseblivning

När man har problem att uppfatta dörr- eller telefonsignal kan det bero på att signalen är för svag eller ligger i ett ogynnsamt frekvensområde med hänsyn till hörselnedsättningen. Man kan då ersätta eller komplettera originalsignalen med en eller flera akustiska signaler av annan karaktär. Ofta byter man till signaler med lägre frekvenser än de ursprungliga. Vid kraftigare hörselnedsättningar kanske inte ljudsignaler räcker till eller rentutav blir störande för omgivningen, då kan man istället, eller som komplement, använda ljussignaler. Dessa kan vara speciella armaturer eller också kan redan befintliga lampor utnyttjas. Man kan även få indikering på var det ringer genom att lamporna blinkar i olika takt. Det finns också många system som inte bygger på fast installerade signaler, akustiska eller optiska, utan man har en flyttbar enhet som ger både akustisk och visuell signal.

När man har en mycket grav hörselnedsättning eller dövhet, och speciellt om den är kombinerad med en synskada så är någon form av taktilt hjälpmedel, vibrator, lämpligast. Vibratorn är ofta utformad som en klocka som bärs runt armen och man kan trådlöst få information om någon intressant information finns från omgivningen. Det kan vara dörrsignal, telefonsignal eller olika former av larm.

För en person med hörselskada kan det vara extra svårt att vakna av väckarklocka eller att reagera på andra varningsljud under sömn. För detta finns olika väckningshjälpmedel. Om man bara behöver hjälp för att vakna av väckarklockan finns olika alternativ där klockan kan ha inbyggd vibrator eller också en till klockan ansluten yttre vibrator. Denna placeras under kudden eller på annan plats i sängen. Det finns numera många system som är lättanvända och bygger på en liten vibrator som kan fästas på handleden. Till dessa system kan man koppla dörrklocka, telefonsignal, babyvakt (en mikrofon vid barnets säng), brandvarnare och andra larm som kan vara aktuella. Även om dessa system från början var mest inriktade på personer med grava hörsel- och synskador har de i dag fått mer generell användning.

Personliga lyssningshjälpmedel

Man kan ha problem med lyssnandet i hemmet som inte helt löses med hjälp av hörapparater. Därför finns det hjälpmedel som kan användas tillsammans med hörapparat men också för den som av någon anledning inte har hörapparat. Två lyssningssituationer som ofta ger problem är dels den när vi vill lyssna till radio, TV, video, CD-spelare o.d. och dels den när vi vill lyssna i telefon.

Lyssningshjälpmedel för radio, TV etc.

Ett hjälpmedel som ersätter hörapparaten är ett par hörtelefoner/hörlurar. Dessa ansluts till ett hörtelefonuttag som finns på de flesta moderna hemelektronikapparater. Var noga med att välja något som passar till aktuell apparat, så att ljudet inte blir för starkt eller svagt.

Ett annat hjälpmedel som kan användas av både hörapparatbärare och de som inte har någon hörapparat är en extra högtalare. Genom att placera en extra högtalare med egen volymkontroll nära favoritplatsen i TV-soffan får man ett bra lyssnande utan att alla behöver lyssna till onödigt starkt ljud. Ansluts till extra högtalaruttaget eller eventuellt till hörtelefonuttaget på TV-apparaten eller vad som är aktuellt att lyssna på. Använder man hörapparat är den inställd i mikrofonläget.

Förhoppningsvis har hörapparaten en telespole och ett T-läge och då kan man använda en teleslinga för att få ett ostört lyssnande, samtidigt som de andra i rummet kan välja den ljudvolym som är lämplig för dem. (se mer om funktionen i faktarutan). En teleslinga kan vara olika stor och ge olika täckning. Den kan omsluta en hel villa eller bara täcka ett mycket litet område som t.ex. en halsslinga. En stor slinga som omsluter ett rum ger naturligtvis en större rörelsefrihet än en stolslinga/kuddslinga som bara täcker en sittplats. De större slingorna som omsluter rum ger färre lösa sladdar än små slingor vilka ger snubbelrisker och lätt går sönder. I vissa fall kan små slingor anslutas direkt till ett extra högtalaruttag men i regel görs inkopplingen av teleslingan via en speciell slingförstärkare till ett s.k. SCART-uttag. När man lyssnar på en slinga använder man hörapparaten i T-läge. Har hörapparaten även ett MT-läge kan det användas för att få in lite omgivningsinformation.

Om det skulle finnas mycket elektro-magnetiska störningar i lägenheten, som gör att teleslinga inte är ett bra alternativ, men man ändå vill ha en viss rörelsefrihet, finns möjligheten att utnyttja IR-överföring. IR står för InfraRött ljus. Ett IR-system används då som en form av trådlös hörtelefon.

Telefonhjälpmedel

Telefonen förekommer i dag i en mängd olika former som var och en har kunnat hjälpa hörselskadade på nya sätt. Varje typ kommenteras nedan.

Den "vanliga" telefonen kan förstärkas på olika sätt för att bli mer användbar för den hörselskadade. Det bästa är att fråga efter en modell som är direkt avsedd för hörselskadade, den ger då både en förstärkt akustisk nivå och ett förstärkt magnetfält och har en volymkontroll. Det finns också tillsatsapparater som kan användas till normala telefoner och som kan vara bra att ha på resa. I regel använder man hörapparaten på T-läge vid telefonering och slipper därigenom återkopplingstjut som annars kan uppträda vid M-lägeslyssning.

I dag använder fler och fler mobiltelefoner. De ger numera möjlighet att skicka både text och bild och därigenom kommunicera direkt via teckenspråk, vilket tidigare endast var möjligt med text- resp. bildtelefon. Ett problem när man lyssnar i en mobiltelefon är att den ger störningar i hörapparaten. Dessa kan minskas genom att ansluta en miniatyrslinga till mobiltelefonen. Genom att mobiltelefonens antenn då kommer längre ifrån hörapparaten minskar störningarna kraftigt. En annan möjlighet med moderna mobiltelefoner och moderna hörapparater är att använda en "blåtandsöverföring" mellan mobiltelefon och hörapparat.

Döva, gravt hörselskadade, talskadade samt dövblinda har rätt att få texttelefon. Om man är berättigad till en texttelefon har man även rätt till en anhörigtelefon. Med texttelefonen kan man sända och ta emot telefonsamtal från annan texttelefon. Samtal till eller från vanlig telefon görs via förmedlingscentralen för texttelefonsamtal, FÖC.

Bildtelefonen ger möjlighet att kommunicera direkt via teckenspråk och är också möjlig att få som alternativ till texttelefonen.

Den magiska slingan

Teleslingan, magnetslingan, slingan, hörselslingan eller hörslingan (kärt barn har många namn) är näst hörapparaten det mest vanliga hjälpmedlet för hörselskadade. Det vedertagna namnet är teleslinga men hörslinga kan vara en alternativ benämning.

Den kan förekomma både i hem, skola och andra offentliga miljöer. Den kan vara stor eller liten, den kan sitta i taket, ligga runt golvsockeln eller bäras runt halsen eller bakom örat, och man måste ha en hörapparat med telespole för att höra med hjälp av den.

Funktionen bygger på att teleslingan sänder ut ett magnetfält som hörapparatens telespole kan fånga upp och i hörapparaten förstärka och omvandla till ljud. För att alstra detta magnetfält leds en ström genom slingtråden. Den strömmen kommer ursprungligen från den signalkälla man vill lyssna till, det kan vara en radio eller TV-apparat, en mikrofon som en föreläsare talar i eller något annat som man vill lyssna till.

Hemligheten med den goda ljudkvaliteten är att man inte låter ljudsignalen passera ute i rummet och störas av buller och efterklanger. Slingan blir därför ett mycket användbart hjälpmedel i alla sammanhang då man skall lyssna på längre avstånd och framför allt då de akustiska förhållandena inte är de bästa. I hemmiljön kan ju dessutom hörapparatbäraren lyssna ostört och utan att störa andra.

Fördelar: Enkel, prisvärd, driftsäker, finns i många miljöer.
Nackdelar: Kan störa och störas av andra slingor, kan störas av andra elektriska signaler

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan