Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tolkservice

Tolkservice

Både hörande, hörselskadade, barndomsdöva, vuxendöva och dövblinda kan behöva tolk för att kunna kommunicera med andra. Det kan vara i olika sammanhang, både i arbetsliv och i privatliv, t. ex. under utbildningar, vid sammanträden, på föräldramöten, vid bröllop. I varje landsting finns en tolkcentral som ska ge tolkservice till hörselskadade, döva och dövblinda. Tolkbehovet är stort i hela landet. Det finns olika tolkmetoder beroende på vem som behöver tolkhjälp.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan