Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tolkservice / Barndomsdöva

Tolkservice

Barndomsdöva

För de som är födda döva eller fått en grav hörselnedsättning innan de hunnit utveckla ett talat språk är teckenspråket första språket och svenska det andra. Barndomsdöva är därför i vissa situationer i behov av tolkservice. Yngre vuxendöva och barndomshörselskadade lär sig ofta teckenspråk och kan då anlita teckenspråkstolk.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan