Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tolkservice / Dövblinda

Tolkservice

Dövblinda

Vid tolkning åt dövblinda kan olika tolkmetoder användas. De flesta dövblinda har vissa syn- och/eller hörselrester. Barndomsdöva som blivit blinda eller gravt synskadade har taktilt teckenspråk som sitt första språk. För blinda och gravt synskadade som blivit döva är punktskrift en viktig kommunikationsmetod.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan