Du är här:// Startsidan / Faktadel / Tolkservice / Vuxendöva/hörselskadade

Tolkservice

Vuxendöva/hörselskadade

För de hörselskadade som har problem att uppfatta tal, även om hörtekniska hjälpmedel används, kan vuxendövtolken vara till hjälp. Vuxendövtolkning kan gå till på flera olika sätt:

  • skrivtolkning
  • teckenspråkstolk
  • tecken som stöd för tal (TSS)
  • mun-hand-system (MHS)

Skrivtolkning innebär att tolken med hjälp av en dator eller tangentbord skriver ned vad som sägs. Det som skrivs visas simultant på en bildskärm.

Tecken som stöd för tal (TSS) används av vuxendöva/gravt hörselskadade som har svenska som sitt första språk. TSS används som stöd för avläsning av tal. Det innebär att man använder tecken från teckenspråket men följer svenskans grammatik.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan