Du är här:// Startsidan / Filmer

Filmer

Här har vi samlat samtliga de filmer som förekommer på Hörselboken.se. Du kan spela upp filmerna direkt nedan eller klicka på länken under respektive rubrik för att gå till den sida filmerna tillhör.

Faktadel / Skola och fritid / Behov för elever med hörselnedsättning - Filmer

Gå till sidan Tvåspråkighet Filmer

På samma våglängd

Speltid 4:41 min
"På samma våglängd" är en film med tillhörande textmaterial som tydliggör akustikens, pedagogikens och hörteknikens betydelse för en god lärmiljö för barn, unga och vuxna med hörselnedsättning. Filmen och texten är en översättning och bearbetning från det norska materialet "På bölgelengde".

Här kan du läsa mer om filmen (PDF)
Det finns också mer att läsa på SPSM:s Auditiv miljö.

Ljudmiljö i skolan

Speltid 5:07 min
Buller hotar inlärningen i skolan - vad betyder ljudmiljön för lärandet?

Handledning / Attityder / Videointervjuer

Gå till sidan Videointervjuer

Josefin och Stina

Speltid 13 min
Filmen finns även i .wmv format (32Mb)

Emil, Emmi och Simon

Speltid 14 min
Filmen finns även i .wmv format (36Mb)

Emilie och Ivan

Speltid 13 min
Filmen finns även i .wmv format (34Mb)

Helena

Speltid 14 min
Filmen finns även i .wmv format (35Mb)

Stefan

Speltid 14 min
Filmen finns även i .wmv format (30Mb)

Tobias

Speltid 12 min
Filmen finns även i .wmv format (28Mb)

Handledning / Min hörsel - Filmer

Gå till sidan Min hörsel - Filmer

Vad är viktigt att tänka på, när man undervisar en elev med hörselnedsättning?

Speltid 17:07 min
Anna-Karin Hedlund lärare på RGD/RGH delar med sig av tankar, upplägg av lektioner, förhållningssätt och bemötande mm

Josefin och Erik, elever på RGH i Örebro berättar.

Speltid 16:44 min
Vi får ta del av deras erfarenheter om att gå i skolan och ha en hörselnedsättning. Dessutom berättar Håkan Bergkvist, SPSM om dokumenterade elevupplevelser av hörteknik i skolan.

Vad är auditiv perceptionsstörning (APD)?

Speltid 4:18 min
Logoped Ylva Segnestam beskriver vad är APD är och vad vi bör vara uppmärksamma på.

Att undervisa elever med hörselnedsättning i en klass med hörande elever.

Speltid 9:53 min
Marianne Fredriksson, lärare på Hovstaskolan delar med sig av sina erfarenheter av hörteknik och att undervisa elever med hörselnedsättning.

Vad är god auditiv miljö och hur anpassar man ljudmiljön i ett klassrum?

Speltid 14:57 min
Yvet Martin, akustiker delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av att minska buller och öka möjligheten att uppfatta tal och önskvärda ljud.

Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.

Speltid 9:42 min
Hörselpedagoger på Gotland och förskolelärare delar med sig av sina erfarenheter av åtgärder gjorda på förskolan Myran

Faktadel / Kommunikation / Svenskt teckenspråk

Gå till sidan Svenskt teckenspråk

Lite om det svenska teckenspråket

Speltid 15:04 min
Lär dig mer om det svenska teckenspråket. Av Brita Bergman, professor i teckenspråk

Faktadel / Kommunikation / Tvåspråkighet Filmer

Gå till sidan Tvåspråkighet Filmer

Vardagens två språk - möte med studenten Ivan

Speltid 04:50 min

Kalles skoldag - i tvåspråkighetens tecken

Speltid 05:56 min

Lite om tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska

Speltid 13:08 min
Professor emerita Kristina Svartholm föreläser om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning. Huvudrubrikerna handlar om råd och stöd till föräldrar, skillnader i sättet att använda tecken i talat språk och i teckenspråk samt skolans roll för tvåspråkighet. Filmen vänder sig främst till professionella och föräldrar.

Att få äga två språk - svenskt teckenspråk och svenska

Speltid 7:27 min
Carin Roos har forskat kring den tidiga språkutvecklingen hos barn som är döva eller har hörselnedsättning. Hon poängterar vikten av att komma igång med språkutvecklingen tidigt, oavsett språk, för den kognitiva utvecklingens skull. Hon avfärdar flera myter om teckenspråk. Det är till exempel en myt att teckenspråk skulle störa talspråksutvecklingen. Talade och tecknade språk processas på samma plats i hjärnan vilket stöder tesen att - Språk stöder språk.

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria

Speltid 5:14 min
Vi får här möta Maria Norberg jobbar som egen företagare. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk.

Faktadel / Tekniska hjälpmedel / Cochlea implantat

Gå till sidan Cochlea implantat

Så fungerar ett cochleaimplantat

Speltid 2:13 min
Källa: Advanced Bionics
Filmen finns även i .mpg format (18Mb)

Cochleaimplantat - att återskapa ett sinne

Speltid 2:30 min
Källa: Barnplantorna
I samarbete med Barnplantorna visar vi trailern om filmen.