Du är här:// Startsidan / Handledning

Handledning

Riktar sig till dig som är lärare/handledare. Handledningen är uppdelad i kapitel med målbeskrivning och tips om elevuppgifter med hänvisningar till arbetsbladen. Uppgifterna ska anpassas till de individuella behoven i gruppen eller för den enskilda deltagaren. Vissa uppgifter löses bäst i grupp, andra lämpar sig bättre för enskilda övningar. De är inte ordnade i svårighetsgrad, så man kan över tid återkomma till avsnitten för repetition eller fördjupning.

Min hörsel- Filmer

Två personer pratar med varandra

Min hörsel-filmerna riktar sig till pedagoger, skolpersonal, skolledning och andra som vill veta mer bl.a. om hur det kan vara att undervisa en elev med hörselnedsättning. Läs mer

Örats anatomi och hörselskador

Hoptejpade träbitar med plastlock i ändarna

En person med hörselskada måste ha kunskap om hörselorganets uppbyggnad och om olika typer av hörselnedsättningar... Läs mer

Tekniska hjälpmedel

En kvinna med benledningsapparat och en man med cochleärt implantat.

Vill man vara oberoende av andra, måste man själv kunna sköta sina tekniska hjälpmedel. Läs mer

Ljud och audiogram

Flaska med ballong

För att man ska kunna skapa sig en god självbild behöver man kunskap både om sina möjligheter och sina begränsningar. Läs mer

Hörtaktik och kommunikation

Människor på en buss

En hörselnedsättning kan medföra viss isolering såväl i den lilla kretsen som ute i samhället. Därför måste den som har en hörselnedsättning lära sig... Läs mer

Attityder

Människor utomhus

Diskussioner om attityder måste föras på ett mycket grannlaga sätt och olika i olika grupper, beroende på gruppdeltagarnas ålder och mognad. Läs mer

Skola och fritid

Kvinna som skriver på en tavla

Vid val av skolform måste alltid det individuella behovet tillgodoses. Utöver grad av hörselnedsättning måste hänsyn tas även till om skadan är medfödd eller ej... Läs mer

Öppna/skriv ut

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan