Du är här:// Startsidan / Handledning / Attityder / Arbetsplan

Attityder

Arbetsplan

Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer. Till varje kapitel kan du hämta kunskap och elevmaterial från Hörselboken. Vi hoppas att arbetsplanen ska skapa struktur och underlätta ditt arbete med att ge eleverna medvetenhet och kunskap kring sin hörselnedsättning. Arbetsplan (pdf, 1,7 Mb)

Mål Nivå A Nivå B
Eleven ska tillägna sig en positiv självbild och öppet kunna berätta om sin hörselnedsättning. De skall bli medvetna om sina egna och andras attityder. Arbeta med attityder kring sitt eget funktionshinder. Förstå attitydernas betydelse när det gäller förhållningssätt och bemötande.
  Känna till hur viktig kunskap är om tex. hörselnedsättningar när det gäller attityder och förhållningssätt. Förstå vilken betydelse attityderna har för självbilden.
    Bli medveten om sina egna och andras attityder kring olika funktionshinder.
    Förstå hur viktig kunskap är om företeelser i samhället när det gäller attityder och förhållningssätt.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan