Du är här:// Startsidan / Handledning / Attityder / Tips och uppgifter

Attityder

Tips och uppgifter

En bra utgångspunkt för diskussioner om egnas och andras attityder gentemot personer med hörselnedsättning kan vara att rikta uppmärksamheten mot andra grupper i samhället. Vad kan vi t.ex. säga om vissa yngres attityder gentemot äldre, vissa äldres mot yngre, personer med utländsk bakgrund kontra de med svensk bakgrund och vice versa.

Låt gruppen fundera över och gemensamt skriva ned exempel på fördomar och förutfattade meningar som de upplever att vissa grupper i samhället hyser gentemot andra grupper. Vad tycker t.ex. tjejer generellt om killar, killar om tjejer. Vad ger ordet "tant" för associationer? Vilka tankar väcks hos individen inför olika klädstilar, musikstilar etc.?

Inled eventuellt arbetet kring attityder genom att göra en undersökning av hur gruppen ställer sig till ett antal påståenden på arbetsblad 22 (pdf, 10 kb). Gör om den här undersökningen efter det att hela attitydavsnittet är genomgånget. Jämför svaren.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan