Du är här:// Startsidan / Handledning / Attityder / Tips och uppgifter - Attityder i samhället

Attityder

Tips och uppgifter - Attityder i samhället

Dela in deltagarna i smågrupper. Varje grupp får i uppgift att dramatisera en vanligt förekommande situation exempelvis på bussen, i tunnelbanan, i affären, i mötet med någon som frågar efter vägen. Låt dem komma på egna situationer som de vill illustrera i rollspel:
- spela upp scenerna och diskutera dem.
- vilka svårigheter och missförstånd kan uppstå för de med hörselnedsättning?
- på vilka olika sätt kan man hantera de här situationerna?
- dramatiseringarna kan spelas in på video och visas för andra grupper.

Hur beter vi oss i olika situationer när vi inte hört. Arbetsblad 23 (pdf, 44 kb).

Nallen med hörapparat: Gruppen väljer ett gossedjur som de tycker om och ger den en eller två hörapparater. Den bor i en ryggsäck och har en egen dagbok. Gossedjuret följer med gruppen på utflykter, studiebesök, hem till eleverna eller på andra äventyr. I dagboken skriver klassen eller familjen om gossedjurets äventyr, vad har han känt, tyckt, upplevt och mycket annat.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan