Du är här:// Startsidan / Handledning / Hörtaktik och kommunikation

Hörtaktik och kommunikation

En hörselnedsättning kan medföra viss isolering såväl i den lilla kretsen som ute i samhället. Därför måste den som har en hörselnedsättning lära sig analysera olika kommunikationssituationer. Han/hon måste själv veta vilka krav som skall ställas på den akustiska miljön och träna sig i att välja strategi och hörtaktik för olika miljöer och kommunikationssituationer s.k. hörselkompetens.

Innehållsförteckning till detta kapitel

  • Arbetsplan
    Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer.
  • Tips och uppgifter
    Tips om elevuppgifter med hänvisningar till arbetsbladen
  • Arbetsblad
    Lista med alla arbetsblad som tillhör detta kapitel.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan