Du är här:// Startsidan / Handledning / Hörtaktik och kommunikation / Arbetsplan

Hörtaktik och kommunikation

Arbetsplan

Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer. Till varje kapitel kan du hämta kunskap och elevmaterial från Hörselboken. Vi hoppas att arbetsplanen ska skapa struktur och underlätta ditt arbete med att ge eleverna medvetenhet och kunskap kring sin hörselnedsättning. Arbetsplan (pdf, 1,7 Mb)

Mål Nivå A Nivå B
Eleven ska vara medveten om och analyserat olika strategier för att optimalt kunna utnyttja sin hörsel i olika situationer. Känna till och ha provat olika strategier i olika miljöer och sammanhang. Ha funnit egna optimala strategier för olika miljöer och sammanhang.
Eleven ska förstå den fysiska miljöns påverkan på den akustiska miljön. Ha provat olika fysiska miljöer med och utan akustiksanering utifrån ett hörselperspektiv. Kunna jämföra och reflektera över olika akustiska miljöer och känna till hur man kan anpassa ljudmiljön.
Eleven ska ha kunskap om teckenspråk och tecken som stöd. Ha provat på teckenspråk och tecken som stöd. Ha kunskap om teckenspråkets betydelse för personer med hörselnedsättning och sitt eget eventuella behov av teckenspråk.
  Kunna handalfabetet och en del tecken. Träffat personer med teckenspråk som första språk. Vara medveten om skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd.
Eleven ska vara medveten om kroppsspråkets och talavläsningens betydelse för språkförståelsen. Praktiserat drama och mimik samt förstå talavläsningens betydelse för sin egen språkförståelse. Kunna tolka kroppsspråkets signaler och finna egna optimala strategier för talavläsning.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan