Du är här:// Startsidan / Handledning / Hörtaktik och kommunikation / Tips och uppgifter

Hörtaktik och kommunikation

Tips och uppgifter

Låt deltagarna bedöma olika akustiska miljöer och klassa in t.ex. fyra goda och fyra dåliga hörmiljöer. Frågeställningar för en diskussion om hörmiljöer kan vara: Vad kan orsaka en dålig hörmiljö? Vilka krav har vi på en god hörmiljö? Kan vi förbättra en dålig hörmiljö? Efter diskussionen kan gruppen eventuellt skriva ned en sammanfattning.

Deltagarna söker i tidningar efter bilder från olika miljöer och delar in dem i goda respektive dåliga hörmiljöer. Be dem klistra in bilderna i loggböckerna och kommentera sina ställningstaganden.

Låt dem i ord eller med teckningar ge exempel på goda respektive dåliga hörmiljöer som de möter i den egna vardagen. Det kan kanske se ut så här:

god miljö dålig miljö
tyst rum skolmatsalen

Eventuellt kan man också låta dem ta reda på om hörande upplever dessa miljöer på samma sätt. När skrivandet och ritandet är avslutat redovisar alla sina erfarenheter. Hem, skola, arbete, fritid, affärer och kommunikationsmedel är några miljöer att samla diskussionen kring. Förslag på frågor att diskutera i anslutning till redovisningen:

Kan vi förbättra miljön?

Vad är det som har betydelse för att kommunikationen skall fungera bra?
Varför upplevs en del miljöer som sämre eller bättre än andra? Finns det alternativa miljöer?

Arbetspasset kring hörsel och akustisk miljö avslutas med att deltagarna skriver ned hur man kan förbättra de dåliga hörselmiljöerna och vad de själva eventuellt kan bidra med i sammanhanget.

Låt några videofilma miljöer som de vill akustikförbättra. Låt dem sedan en och en eller gemensamt svara på följande frågor:
Vad tycker du om miljön?
Vad vill du göra åt den?
Varför vill du ändra på den?
Redovisa svaren och diskutera dem.

Här lämnas några förslag till hur man kan förbättra taluppfattningen i akustiskt svåra miljöer i kort och långt perspektiv.

Kort perspektiv:

- se till att den som talar har ansiktet belyst
- se till att personen med hörselskada är vänd mot och nära den som talar
- berätta att man har en hörselnedsättning
- ta bort bakgrundsljud
- använd teckenspråk eller tecken som stöd
- informera
- vidta ljuddämpande åtgärder, t.ex. sätta tassar på bord, inreda med textilier, dukar, gardiner, mattor m.m.

Långt perspektiv:

- installera slingor
- akustiksanera lokaler
- informera allmänheten om hur man kommunicerar och agerar när man har personer med hörselskada i sin omgivning

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan