Du är här:// Startsidan / Handledning / Hörtaktik och kommunikation / Tips och uppgifter - Kommunikation

Hörtaktik och kommunikation

Tips och uppgifter - Kommunikation

Låt deltagarna punkta ned tre tillfällen i sin barndom, då det uppstått situationer i vilka hörselhandikappet skapat kommunikationsproblem. Yngre deltagare kan i bild illustrera sådana situationer. De berättar för varandra om sina minnen och väljer ett som de skriver en berättelse om. De yngre visar sina bilder och fyller ut dem med mera detaljer. Någon eller några av berättelserna kan kanske sedan användas som underlag för ett rollspel eller en videofilm. Möjligheter finns att utveckla arbetet vidare genom att spela upp eller berätta för andra. Vid lämpligt tillfälle samtalar man om texterna och analyserar möjligheterna för en mera framgångsrik hörtaktik.

Kommunikation på olika sätt:. Låt sex deltagare illustrera meningen "En gubbe sitter i en båt och fiskar" på olika sätt.

  1. Bara med kroppsspråk.
  2. Läppavläsning utan ljud.
  3. Ljud utan avläsning.
  4. Enbart text.
  5. Teckenspråk.

Vilken var lättast för dig? Var använder man de olika sätten?

Rollspel för tre personer:

Två deltagare är hörande och en har en hörselnedsättning. De hörande har fått reda på vad de ska prata om men personen med hörselnedsättning vet inget. De två hörande försöker skapa så stora problem som möjligt för personen med hörselnedsättning som vill följa med i samtalet, t.ex. titta bort när man pratar, hålla händerna för munnen.

När gruppen spelat upp situationen en gång, tar de om den en gång till, exakt likadant som den första gången. Övriga i gruppen uppmanas ropa "FRYS", när de tycker att någon skall agera på ett annat sätt.

Diskussion i anslutning till rollspelet: - hur agerar vi i verkligheten?
- vågar vi säga ifrån?
- hur skall vi bli så starka att vi vågar?
- hur känner jag mig i en miljö, där min kommunikation med andra inte fungerar tillfredsställande?
- vad tror jag de andra tänker om mig?

En variant är att i rollspelet låta två deltagare ha en hörselnedsättning och en vara hörande. Samtalet efteråt kan då utfalla helt annorlunda. Se arbetsblad 21 (pdf, 41 kb) med rollspelsförslag.

Två i gruppen får en lapp med en text som beskriver en situation då problem med kommunikationen kan uppstå. De får fem minuter på sig att skapa en dramatisering. Förslag på sådana situationer: i bussen, i baksätet på en bil, i tunnelbanan, på bullrig arbetsplats, på kvällen på en dåligt belyst bilväg eller i mötet med en man med skägg. Själva dramatiseringen kan vara enkel, som t.ex. att fråga efter vägen och försöka förstå vad som sägs, att handla kläder i ett varuhus.

Några får i uppgift att intervjua vuxna med hörselnedsättning om missförstånd dessa varit med om. Detta redovisas sedan inför gruppen. Hur hade man kunnat lösa de olika situationerna, så att missförståndet klarats upp? Var och en skriver förslag som används vid senare diskussion.

Är det annorlunda att prata med en hörande än med en person med hörselnedsättning? Anteckna skillnaderna. Låt gruppen intervjua hörande. Hur skall hörande respektive personer med hörselnedsättning bli medvetna om skillnaderna? Var och en ger förslag som diskuteras. Diskussion och redovisning.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan