Du är här:// Startsidan / Handledning / Hörtaktik och kommunikation / Tips och uppgifter - Strategi

Hörtaktik och kommunikation

Tips och uppgifter - Strategi

Arbeta två och två och fundera ut den hörtaktik som är lämpligast i några dåliga hörselmiljöer, t.ex.

bullrig buss trappuppgång med mycket eko dåligt belyst lokal med stark musik en kamrat som pratar med ansiktet vänt mot ett annat håll.

Om deltagarna tidigare i loggboken noterat exempel på dåliga akustiska miljöer, kan de använda den listan.

miljö hörtaktik
bullrig arbetsplats titta på talarens mun, teckenspråk
kvällsmörker ute ställa sig under gatlyse, teckenspråk

Redovisning inför hela gruppen och diskussion om alternativa lösningar.

Deltagarna får arbetsblad 19 (pdf, 45 kb) med en text som beskriver en kommunikationssituation där det uppstått problem. Där finns tre serierutor. Deras uppgift blir nu att teckna hur personen med hörselskada ska agera för att förändra situationen till det bättre. Klistra in i elevboken.

Utifrån arbetsblad 20a (pdf, 238 kb), som innehåller texter som redovisar kommunikationsproblem, får de i uppgift att i ord eller bild beskriva vilken strategi de skulle använda för att optimalt uppfatta det som sägs i de olika situationerna. Texterna läses upp och bilderna visas, alternativt dramatiseras för att sedan gemensamt bearbetas i gruppen.

Diskutera i grupp vid vilka tillfällen det kan vara svårt att uppfatta vad andra människor säger. Anteckna samtidigt de olika synpunkter som kommer fram i diskussionen. Några exempel på kommunikationshinder som brukar framhållas är: oljud, svag belysning, ofördelaktig placering av talare och lyssnare och visuella hinder. Utifrån anteckningarna skriver de sedan ned en kort text om hur de tänker lösa de olika kommunikationsproblemen. Texterna läses upp och diskuteras.

Låt deltagarna läsa samma korta text på en bandspelare. Spela upp den och gissa vem som är vem. Hur vet du det? Hur vet du att det är en pojke eller flicka?

I arbetsblad 20b (pdf, 122 kb) och arbetsblad 20c (pdf, 129 kb) markerar eleven vilka språk den använder i olika situationer och miljöer. Syftet är att medvetandegöra elever, föräldrar och pedagoger i vilka miljöer och i vilken utsträckning svenska i tal och skrift, teckenspråk och annat språk används. Dokumentet kan användas som ett underlag i dialog kring språkandvändningen och följas upp vid ett senare tillfälle.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan