Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram

Ljud och audiogram

För att man ska kunna skapa sig en god självbild behöver man kunskap både om sina möjligheter och sina begränsningar. Hörselnedsättning är en del av personligheten. Det är därför viktigt att förstå hörselnedsättningens konsekvenser. Att det finns många former av hörselnedsättningar och att personer med till synes samma nedsättning av hörseln kan fungera mycket olika är en viktig kunskap för individen i umgänget med andra. Vidare bör man veta något om hur ljud produceras, fortplantas och tas emot för att rätt kunna bedöma möjligheterna för vad han eller hon kan uppfatta i olika situationer. Om individen för utomstående kan redogöra för hur han eller hon fungerar hörselmässigt underlättas umgänget. Kunskap om personer med hörselnedsättning och hörselskador sprids på så sätt ut till allt fler i samhället och förhindrar fördomar.

Vi vill påminna om att uppgifterna inte behöver användas i den ordning de här presenteras. Utgångspunkten för arbetet med kapitlet "Ljud och audiogram" kan vara den enskildes audiogram. Man kan också utgå från begreppen "decibel" och "frekvens".

Innehållsförteckning till detta kapitel

Relaterade arbetsblad

  1. Musikinstrument (pdf, 254Kb)
  2. Skeden och örat (pdf, 184Kb)
  3. Hörtröskel (pdf, 222Kb)
  4. Buller (pdf, 105Kb)
  5. Frekvens (pdf, 300Kb)
  6. Audiogram (pdf, 166Kb)
  7. Talbananen (pdf, 172Kb)
  8. Djurens hörsel och vår (pdf, 180Kb)
  9. Talavstånd (pdf, 275Kb)

Se alla arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan