Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram / Arbetsplan

Ljud och audiogram

Arbetsplan

Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer. Till varje kapitel kan du hämta kunskap och elevmaterial från Hörselboken. Vi hoppas att arbetsplanen ska skapa struktur och underlätta ditt arbete med att ge eleverna medvetenhet och kunskap kring sin hörselnedsättning. Arbetsplan (pdf, 1,7 Mb)

Mål Nivå A Nivå B
Eleven ska ha kunskap om vad ljud är och hur ljud fortplantas. Genom experiment få förståelse om vad ljud är och hur det fortplantas. Kunna beskriva hur ljud uppstår och fortplantas.
Eleven ska förstå och kunna beskriva vad ett audiogram mäter och veta att många faktorer förutom de rent fysiologiska är avgörande för vad en människa uppfattar via sin hörsel. Känna till terminologin kring ljud och hörselmätning kopplat till sitt eget audiogram. Ha kunskap om termino-login kring ljud och hörselmätning samt beskriva sin hörselnedsättning utifrån sitt eget audiogram.
Eleven ska förstå konsekvenserna av en bullrig ljudmiljö för en person med hörselnedsättning. Bli medveten om närmiljöns ljud och hur det påverkar den egna hörförståelsen. Bli medveten om ljudmiljöns påverkan på människan. Förstå konsekvenserna av att bli utsatt för mycket buller samt ha kunskaper om hur man skyddar sig mot buller.

Relaterade arbetsblad

  1. Musikinstrument (pdf, 254Kb)
  2. Skeden och örat (pdf, 184Kb)
  3. Hörtröskel (pdf, 222Kb)
  4. Buller (pdf, 105Kb)
  5. Frekvens (pdf, 300Kb)
  6. Audiogram (pdf, 166Kb)
  7. Talbananen (pdf, 172Kb)
  8. Djurens hörsel och vår (pdf, 180Kb)
  9. Talavstånd (pdf, 275Kb)

Se alla arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan