Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram / Tips och uppgifter

Ljud och audiogram

Tips och uppgifter

Lyssna på en kassett med inspelade vardagsljud. Försök att tolka de olika ljuden. Diskutera tillsammans i gruppen om det är lätt eller svårt att urskilja de olika ljuden.

Måla till lugn musik. Gör samma sak till livlig musik. Hur upplevs musiken? Syns någon skillnad på målningarna?

Ljudpåsen: Samla föremål som alstrar ljud i en påse. Stoppa ner handen och känn på ett föremål. Härma ljudet och låt de andra gissa. Alternativt använd bilder eller skrivna ord.

Låt gruppen tänka ut ljud som de blir exempelvis glada, ledsna eller arga av. Låt dem rita och berätta för varandra eller skriva en berättelse med utgångspunkt i olika känsloupplevelser.

Ljudsamlaren: Låt gruppen samla ljud under fem minuter i närmiljön eller klassrummet. Indela ljuden i olika kategorier. Behagliga, obehagliga, starka, svaga, ljusa mörka e.d. Gör ett stapeldiagram över ljuden. Varför uppfattar vi olika ljud, beror det bara på hörselnedsättningen eller…?

Ljudsagor: Beskriv en händelse genom att härma ljuden vid t.ex. middagsbordet, när det ringer till rast, vid en krock, när du vaknar hemma, racertävling, i simhallen, en bil som inte går igång e.d. Läs en text och illustrera allt som låter med ljud. Välj ut några ljud och beskriv dem med ord t.ex. brumma, knastra, spraka, ticka. Samla ljudorden och gör en text av dem.

Relaterade arbetsblad

  1. Musikinstrument (pdf, 254Kb)
  2. Skeden och örat (pdf, 184Kb)
  3. Hörtröskel (pdf, 222Kb)
  4. Buller (pdf, 105Kb)
  5. Frekvens (pdf, 300Kb)
  6. Audiogram (pdf, 166Kb)
  7. Talbananen (pdf, 172Kb)
  8. Djurens hörsel och vår (pdf, 180Kb)
  9. Talavstånd (pdf, 275Kb)

Se alla arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan