Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram / Tips och uppgifter - Audiogram

Ljud och audiogram

Tips och uppgifter - Audiogram

Se videon "Min hörsel: Mitt audiogram" (del 2) 1999.
Visa på overhead ett tomt audiogram arbetsblad 15 (pdf, 129 kb) och förklara audiogrammet för gruppen. Låt dem själva berätta hur hörselmätning går till. Förklara symbolernas innebörd (se faktadelen). Låt dem sedan skriftligen beskriva ett audiogram och berätta om hur man kan mäta hörseln och beskriva den i en audiogramkurva.

Deltagarna klistrar in sina egna audiogram i t ex elevboken för att studera och spara. Låt dem studera varandras audiogram. Vad är lika, vad är olika? Använd gärna overhead för gemensam diskussion av likheter och olikheter.

Låt varje person rita in sitt audiogram på en tom blankett.

Kontakta en hörcentral för ett studiebesök där eller bjud in en audionom med audiometer. Låt om möjligt deltagarna göra hörselmätningar på varandra.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan