Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram / Tips och uppgifter - Buller

Ljud och audiogram

Tips och uppgifter - Buller

Gör en tankekarta över sådant som upplevs som buller.

Låt gruppen formulera en definition på buller och jämför den med faktadelens definition. Diskutera om buller kan vara något som upplevs positivt. Lista eventuellt positivt buller och diskutera detta.

Låt dem utifrån tankekartan ge förslag på akustiska förbättringar som kan göras i de olika miljöerna.

Läs tidningsklippen på arbetsblad 13 (pdf, 174 kb) om vad som hänt personer som utsatts för buller. Spela upp rollspel utifrån tidningsartiklarna och låt de bullerskadade bli intervjuade av journalister. Mera om buller kan man hitta i dagstidningarnas artikeltjänst på internet, en bra nyhetsbank att ösa ur.

Sök i tidningar och tidskrifter bilder som illustrerar bullriga situationer. Klipp bort den del av bilden som föreställer den bullriga ljudkällan och klistra in något som kan upplevas positivt i stället.

Lyssna under en kort stund till alla ljud som kan höras. Dela upp upplevelserna i ljud och buller. Tycker alla i gruppen lika? Vad är det som gör att vi kanske tycker olika?

Relaterade arbetsblad

  1. Buller (pdf, 105Kb)

Se alla arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan