Du är här:// Startsidan / Handledning / Ljud och audiogram / Tips och uppgifter - Talavstånd

Ljud och audiogram

Tips och uppgifter - Talavstånd

Prata i gruppen om vilka ljud vi kan höra arbetsblad 17 (pdf, 141 kb). Ta upp frågor som: Finns det djur som hör ljud som vi människor inte kan höra?
Vilka ljud kan man höra på långt håll och vilka måste man vara nära för att höra?
Vilka miljöer är det lätt respektive svårt att höra svaga ljud i?
Pröva hur långt från en ljudkälla du behöver vara för att höra den. Blunda gärna under experimentet. Gör experimentet med och utan hörapparat.

Var absolut tysta. Blunda och lyssna en stund. Berätta sedan för varandra vilka ljud som hördes. Hör man de här ljuden när arbetet i gruppen är i full gång under lektionstid?

Låt deltagarna lyssna till texter: - med och utan avläsebild
- med och utan störande omgivningsljud
- med och utan hörapparat.
Låt dem sedan skriva ned sina upplevelser.

Prata om hur långt talavståndet kan vara vid olika grader av hörselnedsättning. Låt dem ta reda på sina egna talavstånd inom - och utomhus. Arbetsblad 18 (pdf, 250 kb).

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan