Du är här:// Startsidan / Handledning / Min hörsel - Filmer

Min hörsel - Filmer

Min hörsel-filmerna riktar sig till pedagoger, skolpersonal, skolledning och andra som vill veta mer bl.a. om hur det kan vara att undervisa en elev med hörselnedsättning.

Vad är viktigt att tänka på, när man undervisar en elev med hörselnedsättning?

Speltid 17:07 min
Anna-Karin Hedlund lärare på RGD/RGH delar med sig av tankar, upplägg av lektioner, förhållningssätt och bemötande mm

Josefin och Erik, elever på RGH i Örebro berättar.

Speltid 16:44 min
Vi får ta del av deras erfarenheter om att gå i skolan och ha en hörselnedsättning. Dessutom berättar Håkan Bergkvist, SPSM om dokumenterade elevupplevelser av hörteknik i skolan.

Vad är auditiv perceptionsstörning (APD)?

Speltid 4:18 min
Logoped Ylva Segnestam beskriver vad är APD är och vad vi bör vara uppmärksamma på.

Att undervisa elever med hörselnedsättning i en klass med hörande elever.

Speltid 9:53 min
Marianne Fredriksson, lärare på Hovstaskolan delar med sig av sina erfarenheter av hörteknik och att undervisa elever med hörselnedsättning.

Vad är god auditiv miljö och hur anpassar man ljudmiljön i ett klassrum?

Speltid 14:57 min
Yvet Martin, akustiker delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av att minska buller och öka möjligheten att uppfatta tal och önskvärda ljud.

Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.

Speltid 9:42 min
Hörselpedagoger på Gotland och förskolelärare delar med sig av sina erfarenheter av åtgärder gjorda på förskolan Myran

För att spela upp filen direkt från Hörselboken krävs en snabb uppkoppling till Internet.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan