Du är här:// Startsidan / Handledning / Örats anatomi och hörselskador / Tips och uppgifter / Konkretisering av örats funktion

Örats anatomi och hörselskador

Tips och uppgifter - Konkretisering av örats funktion

Ytterörat: prova att lyssna på ljud genom olika slags trattar av olika material. Jämför med att lyssna genom ett smalt plaströr.

Hoptejpade träbitar med plastlock i ändarna Hoptejpade träbitar med plastlock i ändarna Mellanörat: sätt ihop tre träbitar med hjälp av tejp. Låt avståndet mellan bitarna vara kort. Sätt plastlock på den första och sista träbiten. Lägg modellen på en yta och slå till på det stora plastlocket (Mellanörat: trumhinnan). Träbitarna (hörselbenen) utför en serie- reaktion och puttar till det sista plastlocket (ovala fönstret).

Låt gruppen forma en jättecochlea av sina kroppar.

Gummislang i spiral med sprutor i ändarna Gummislang i spiral med sprutor i ändarna Innerörats vätskerörelse: koppla ihop en gummislang, som är formad som en spiral (cochlea) med en spruta på var ända. Fyll slangen och en spruta med färgat vatten. Om du trycker på den ena sprutan pressas den andra sprutan ut av vattentrycket. Detta kan liknas vid ljudvågens rörelse genom cochlea.

Arbetsblad 3 (pdf, 282Kb) anger sex olika orsaker till hörselnedsättningar. Para ihop texterna med bilderna.

Markera var på arbetsbladet din hörselskada finns.

Hemuppgift: Samtala med din familj om din "hörselhistoria" utifrån följande frågor och skriv en kort sammanfattning:

  • När fick du din hörselnedsättning?
  • Vad är orsaken till din hörselnedsättning?
  • Är det någon annan i din familj som har en hörselnedsättning?
  • När upptäcktes din hörselnedsättning?
  • När fick du hörapparat?

Berätta om tinnitus utifrån faktadelen. Använd arbetsblad 4 (pdf, 74Kb) och låt gruppen illustrera upplevelserna och skriva några meningar till illustrationerna, eller använd dessa som utgångspunkt för en diskussion om tinnitus och hörmiljöer. Utnyttja gruppens egna erfarenheter.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan