Du är här:// Startsidan / Handledning / Skola och fritid

Skola och fritid

Vid val av skolform måste alltid det individuella behovet tillgodoses. Utöver grad av hörselnedsättning måste hänsyn tas även till om skadan är medfödd eller ej, när den inträffade, prognos samt tidsfaktor i samband med prognos, elevens psykosociala utveckling och kommunikativa behov. Fungerande kommunikation är ett villkor för att en elev skall kunna tillgodogöra sig undervisning. Avsikten med kapitlet "Skola och fritid" är att eleverna ska bli medvetna om att det finns alternativa skolval och de ska få kännedom om vilka skolor som finns i deras region. Arbetsbladen bygger på att de tillsammans med en kamrat, hörsellärare, klasslärare eller förälder ska diskutera de olika frågeställningarna kring nuvarande skolval.

Innehållsförteckning till detta kapitel

  • Arbetsplan
    Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer.
  • Tips och uppgifter
    Tips om elevuppgifter med hänvisningar till arbetsbladen
  • Arbetsblad
    Lista med alla arbetsblad som tillhör detta kapitel.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan