Du är här:// Startsidan / Handledning / Skola och fritid / Arbetsplan

Skola och fritid

Arbetsplan

Arbetsplanen utgår från Hörselbokens kapitelindelning. Varje kapitel har mål som i arbetsplanen är konkretiserade och indelade i två kunskapsnivåer. Till varje kapitel kan du hämta kunskap och elevmaterial från Hörselboken. Vi hoppas att arbetsplanen ska skapa struktur och underlätta ditt arbete med att ge eleverna medvetenhet och kunskap kring sin hörselnedsättning. Arbetsplan (pdf, 1,7 Mb)

Mål Nivå A Nivå B
Eleven ska veta vilka alternativa skolval som kan vara aktuella för elever med hörselnedsättning. De ska veta att det är den enskilda elevens möjligheter och behov som är utgångspunkt för val av skola. Ha kännedom om att det finns andra alternativa skolval för elever med hörselnedsättning. Veta vilka alternativa skolor som finns i deras region och hur de skiljer sig åt.
Eleven ska veta vad intresseorganisationerna kan erbjuda dem på fritiden. Veta att det finns flera intresseorganisationer inom döv- och hörselområdet. Veta vilka intresseorganisationer som finns inom döv- och hörselområdet samt vad de kan erbjuda dem på fritiden.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan