Du är här:// Startsidan / Handledning / Skola och fritid / Tips och uppgifter

Skola och fritid

Tips och uppgifter

arbetsblad 27 (pdf, 107 kb) redovisas sex uttalanden av elever med hörselnedsättning som varit tvungna att anstränga sig hårt varje dag för att klara av skolarbetet och för att hänga med i den sociala gemenskapen. Låt gärna flera elever arbeta tillsammans och diskutera påståendena eller jämföra sina svar och framför allt fundera på vad man kan göra för att förbättra situationen.

Förklara skillnaden mellan integrering - hörselklass - specialskola för eleverna med utgångspunkt från faktadelen. Ta tillsammans med eleverna reda på vilka olika skolvalsmöjligheter som finns i den region där ni bor. Var ligger närmaste specialskola respektive hörselklass? Markera på en karta var ni bor och var de skolor finns som skulle kunna vara alternativa val. Mät ut avståndet till de olika skolorna från hemorten.

Låt eleverna få i hemuppgift att intervjua sina föräldrar om hur dessa resonerade, när de valde skola för dem. Varför valde de just den skolan? Fanns det andra aktuella alternativ? Har förutsättningarna för skolvalet förändrats efter skolstarten? Eleverna bör vara väl förberedda med färdigskrivna frågor och bör anteckna svaren. Dessa kan sedan redovisas som en artikel i loggboken.

Förklara termerna ”positivt” och ”negativt” inför arbetsblad 28 (pdf, 59 kb). Eleverna funderar över för- och nackdelar med de olika skolalternativen utifrån sina egna åsikter, förutsättningar och attityder. Låt gärna flera elever jämföra sina svar. Resonera om svaren och om varför de kanske är olika och om varför de inte kan vara lika.

Inför arbetsblad 29 (pdf, 334 kb) samtalar ni om hur elevernas nuvarande skolsituation ser ut. Hur är lokalerna hörselanpassade? Hur många elever går i klassen? Finns det någon annan elev med hörselnedsättning i skolan eller i närheten? Finns det någon hörsellärare på skolan eller i kommunen? Arrangeras det någon hörselgruppsverksamhet i kommunen? Låt eleverna svara på frågorna i sina loggböcker. Diskutera svaren tillsammans med eleverna och fundera på om det finns någon möjlighet att förbättra skolans miljö.

Bjud in elever eller före detta elever med erfarenhet från olika skolformer. Ni kan säkert få förslag på lämpliga personer, om ni kontaktar någon intresseorganisation. Låt eleverna förbereda frågorna till en intervju om deras skolgång och fundera på hur han/hon skulle svara på frågorna. Redovisa intervjun som en artikel i loggboken.

Försök att ordna ett studiebesök för gruppen i en hörselklass och på en specialskola.

Inför arbetsblad 30 (pdf, 43 kb) måste en diskussion kring ordet "integrering" och dess innebörd göras. Låt eleverna slå upp ordet i en eller flera ordböcker eller via internet söka svar på vad ordet "integrering" betyder och i sin loggbok skriva upp alla betydelser. Resonera tillsammans om vilken betydelse ordet har i kombinationen "integrerad hörselskadad elev". Med hjälp av arbetsbladet kan grupper i klassen konkretisera och dramatisera begreppet "integrering". Diskutera med klassen om de grupper där någon eller några kan ha svårigheter att hänga med i samtalet. Varför är det svårt och hur kan man underlätta?

Be eleverna ta reda på adresserna till de olika hörselklasskolorna. Man kan söka adresserna via exempelvis internet, telefonkatalog, bibliotek, tidskrifter. Eleverna kan anteckna adresserna i sina loggböcker och eventuellt skapa kontakt med dessa hörselklasser via brev eller e-post.

Hela klassen kan skriva en berättelse om sin önskeskola och rita den.

Arbetsblad 31 (pdf, 204 kb) ska ge eleven kunskap om att det finns flera intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter för döva och elever med hörselnedsättning. Be eleven ta reda på adresser till de olika föreningarna genom förslagsvis internet eller telefonkatalogen. Låt eleverna göra en aktuell adresslista i sina loggböcker över de intresseorganisationer som tillvaratar deras intressen.

Är du tillsammans med kamrater som har en hörselnedsättning, är de döva eller är de hörande? Ring eller skriv till föreningarna och be dem skicka en informationsbroschyr eller tidskrift som eleven kan ta hem och läsa tillsammans med sina föräldrar för att se vad som kan erbjudas ungdomar med hörselskada.

Genom informationen kan ni säkert tillsammans få reda på hur de olika föreningarnas logotyper ser ut. Låt eleverna para ihop dem med föreningarnas namn. Försök att bjuda in representanter från de olika föreningarna eller besök de föreningar som finns nära er och låt eleverna intervjua dem med väl förberedda frågor som sedan kan redovisas som en artikel i loggboken.

Tala med hela klassen om logotyper, symboler, adelns vapensköldar och deras innebörd. Be dem tänka efter vad deras eget efternamn betyder och om det finns något som är karakteristiskt för just deras egen familj. Ge eleverna i hemuppgift att resonera om uppgiften med sina föräldrar och hitta på en logotyp som skulle kunna symbolisera familjen. Rita in den i elevboken.

Gör ett stapeldiagram över klassens fritidssysselsättningar. Skillnader- likheter? Är du tillsammans med kamrater som har en hörselnedsättning, är de döva eller är de hörande. Varför?

Hela klassen kan göra en lista över de organisationer/föreningar eleverna är medlemmar i och eventuellt rita dessas logotyper.

Be eleverna i klassen göra varsin egen tidning om sådant som intresserar just dem själva. Hur skulle den i så fall se ut och vad skulle den innehålla? Hur skulle framsidan se ut för att fånga kamraters intresse? Rita!

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan